SENSIEK

Welkom bij Sensiek!

Sensiek verzorgt trainingen bij de overheid, op het snijvlak van politiek en ambtelijke advisering. Hoe functioneer je in het samenspel tussen politiek en ambtelijke organisatie, hoe leg je een verbinding tussen het rationele ambtelijke proces en het politieke bestuurlijke proces, hoe ontwikkel je je politieke antenne?

De trainingen van Sensiek zijn gericht op de ambtelijke organisatie. Trefwoorden zijn politiek-bestuurlijke sensitiviteit, adviesvaardigheden, be´nvloeding en communicatie.